Project: Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam (Kajian Senilukis dan Senireka)
Client: Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Location: Selangor
Status: Completed